Meyer มอบชุดเครื่องครัวแก่ 10 โรงเรียน ที่ชนะเรียงความ

IMG_9707-1

MEYER ร่วมกับทางช่อง New TV จัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ ห้องครัวโรงเรียน ถ้าได้รับชุดเครื่องครัวจากMEYREจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ได้รับการตอบรับอย่างดีกว่า 100 โรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทย คัดเลือกเหลือเพียง 10 โรงเรียนที่ชนะและได้รับชุดเครื่องครัวมูลค่า 50,000.- บาท จากทาง MEYER ได้แก่

1.โรงเรียนวัดบางนาใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                        6.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์                                   
2.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่                                       7.โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จังหวัดยะลา
3.โรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ                                                            8.โรงเรียนโคกมะลิวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
4.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ                                                                 9.โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดบึงกาฬ
5.โรงเรียนบ้านไร่สามศรี จังหวัดสระแก้ว                                                                 10.โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของเด็กทุกคนค่ะ

Facebook: https://www.facebook.com/meyercookware.th/
Line:@meyercokware
website: www.meyerthailand.com

โทร. 0-2015-2571-75