สมาชิก สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานไมย์เออร์ อินตัสตรี จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยสมาชิก สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย, บริษัท เมดิคอล จำกัด, บริษัท มากอตโต จำกัด, บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์จี จำกัด ( มหาชน), UBE Chemicals(Asia) Public Co., LtdและProgress Inter Rubber ได้เข้าเยื่ยมชมโรงงานไมย์เออร์ อินตัสตรี จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้จัดการโรงงาน,ผู้จัดการProcurement และ ผู้จัดการฝ่าย Shipping รวมถึง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ในการเป็นวิทยากร เดินเยี่ยมชมโรงงาน และระบบการจัดการ Logistic & Warehouse managementของบริษัท