เครื่องครัว Ruffoni ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องของการออกแบบ และคุณภาพ Meyer เป็นแนวหน้าทางด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับห้องครัว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สีและพื้นผิว ทั้งแบบสแตนเลส หรือเคลือบพอร์ซเลน ก็มักจะให้ความสำคัญกับสไตล์ที่มั่นใจได้ว่าตอบสนองความต้องการแม้กระทั่งเชพผู้เชี่ยวชาญ