แบบฟอร์มการสั่งซื้อออนไลน์

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า / บริษัท :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Line ID :

ที่อยู่ในการออกบิล : ที่อยู่เดียวกันที่อยู่อื่น
ชื่อผู้รับสินค้า :
โทรศัพท์ :
เลขที่ :
หมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :

ที่อยู่ในการจัดส่ง : ที่อยุ่เดียวกันที่อยู่อื่น
ชื่อผู้รับสินค้า :
โทรศัพท์ :
เลขที่ :
หมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :

การจ่ายเงิน

1.เงินสด :
2.จ่ายบัตรเครดิต : VISAMASTERอื่นๆ
3.สั่งผ่านเว็บไซต์ www.meyerthailand.com เลขที่ order :