วิธีการสั่งซื้อ

1. หากท่านพบสินค้าที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถคลิก "หยิบใส่ตะกร้า" เพื่อทำการสั่งสินค้า
2. เมื่อท่านทำการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถคลิก เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ โดยที่ตะกร้าจะปรากฏจำนวนสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ
3. เมื่อคลิก เข้าไปแล้วจะปรากฏรายละเอียดของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมด ท่านสามารถแก้ไขจำนวนหรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการได้ เมื่อตรวจสอบการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิก "Proceed to Checkout"
4. ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด โดยต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ "*"
5. ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลืกได้ 2 วิธี คือ ชำระเงินผ่านทางธนาคารหรือชำระเงินผ่าน Kasikorn Payment Gateway
6. เมื่อเลือกวิธีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิก "สั่งซื้อ" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
เมื่อยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่ท่านทำการสั่งซื้อ รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รวมถึงวิธีการชำระเงินและราคารวมที่ท่านต้องชำระ