ไมย์เออร์เปิดประมูลสินค้าคุณภาพ คุ้มกว่าครั้งไหนๆ

 

MEYER ผู้ผลิตเครื่องครัวชั้นนำระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ JSSR ผู้ดำเนินการจัดการงานประมูลสินค้าชั้นนำของประเทศ จัดการประมูลสินค้าเครื่องครัวครั้งยิ่งใหญ่ ขนสินค้ากว่า 400 พาเลท ลดสนั่น ในราคาชิดทุน เอาใจนักลงทุนทุกท่าน ให้คุณได้ทำราคากว่า 3 เท่า ในวันที่ 16 พ.ย. 2561 เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่โรงงานไมย์เออร์ นิคมแหลมฉบัง (บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด)

MEYER, we are a world leader in cookware our company were established in USA. We are currently making a deal with JSSR company who is leader auction organizer in Thailand. We will have some kind corporation for Big auction activities for cookware. There are more 400 pallets we will be offering a special price nearly our ceiling cost in order to build-up and encourage with all business enterprises who can get more profit margin 3 times it will take place on November 16, 2018 only at our Meyer factory located in Leam Chabang industrial estate, Chonburi province (Meyer Industries Limited)

รายละเอียดการประมูล

ประเภทการประมูล

1. ประมูลผ่านทางInternet Live Auction
ประมูลพาเทลไปพร้อมๆกับทางหน้าลานประมูลในวันประมูล
โดยแจ้งข้อมูลในการลงทะเบียนว่าต้องการประมูลทางInternet Live Auction
2. ประมูล ณ ลานประมูล โรงงานไมย์เออร์ นิคมแหลมฉบัง

________________________________________

กฏระเบียบ และ เงื่อนไข ของการลงทะเบียน

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลสินค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง
- เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ณ ลานประมูล หรือ
- ผ่านทาง Hotline:099-420-3013 063-838-5111 และ LINE@: @meyercookware
ผู้ที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันแล้วจะได้รับหมายเลขผู้ประมูล (Bid No.) สำหรับร่วมประมูล

________________________________________

คุณสมบัติ

1. นิติบุคคล ยื่นหนังสือรับรองบริษัทหรือภพ.20เพื่อยืนยัน
2. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ยื่นสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน


________________________________________

ขั้นตอนก่อนการประมูล

1. เช็ครายการสินค้าบนเว็ปไซต์ www. jssr.co.th
2. มาตรวจสภาพสินค้าด้วยตนเองที่ลานประมูล อาคาร 11 ชั้น โรงงานไมย์เออร นิคมฯแหลมฉบัง
(บริษัท ไมย์เออร์ อินตรัสตรีส์ จำกัด) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

________________________________________

การตรวจสภาพสินค้า

ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรุณามาตรวจสภาพสินค้าด้วยตัวท่านเอง โดยทางผู้จัดการประมูลจะเปิดให้ท่านเข้าตรวจสอบสภาพสินค้าได้ ก่อนจะมีการประมูลจริงล่วงหน้า 1 วันคือ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00น. - 17.00น. อาคาร 11 ชั้นโรงงานไมย์เออร นิคมฯแหลมฉบัง (บริษัท ไมย์เออร์ อินตรัสตรีส์ จำกัด) และให้ยึดถือคุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริง โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆในเอกสารการประมูล รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็ปไซต์ www.meyerthailand.com และ www.jssr.co.th
________________________________________

การวางเงินประกัน

ในการวางเงินประกัน ท่านจะได้รับวงเงิน x 10 เท่า ของเงินวางประกัน เช่น กรณีวางเงินประกัน 10,000 บาท จะได้รับวงเงินในการประมูล 100,000บาท
หากวงเงินนั้นหมด ผู้ประมูลจะต้องวางเงินประกันเพิ่ม หรือระงับการประมูลหลักการวางเงินประกัน ดังนี้
> โรงงาน MEYER แหลมฉบัง
เงินวางประกันอย่างต่ำ 10,000 บาท สำหรับการได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินวางประกัน
________________________________________

การชำระค่า เงินวางประกัน และค่าใช้จ่าย

1. เงินสด ที่แผนกการเงิน
- ในวันประมูล ชำระเงินที่ลานประมูล อาคาร 11 ชั้น โรงงานไมย์เออร นิคมฯแหลมฉบัง
(บริษัท ไมย์เออร์ อินตรัสตรีส์ จำกัด)
เคาน์เตอร์การเงิน
- ในวันทำการปกติ ที่ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด กม.35 ที่แผนกการเงิน
2. โอนเงินผ่านทางธนาคาร โดยใช้ ใบ PAY IN ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ (ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน)
โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

IN GENERAL TERMS & CONDITIONS

Auction types

1. Auction via Internet Live Auction
Bidding along the front yard auction day.
Sign up for Internet Live Auction.
2. Auction at Meyer Mansion, Laem Chabang Industrial Estate

________________________________________

Rules & Regulations for Registration of Auction

The bidders who would like to participate for auction. It will need to be registered via:
- At counter service on site
- Hotline: 099-420-3013 063-838-5111or LINE@: @meyercookware
Who is completed of registration and paid for deposit already. Will get Bid No. for auction automatically.
________________________________________

The Qualified Bidder

1. Juristic person of either local or foreign nationality. Please bring your copy of company certification or Phor Phor 20.
2. Ordinary person. Please bring original ID card & Copy for local and original Passport & Copy for foreigner.
________________________________________

Before Bidding Procedure

1. The bidders who can check the listed of product details along with picture into website: www. jssr.co.th
2. The bidders who can check a physical products at the auction site @ Building name: 11th Floor on Thursday November 15, 2018
3. The bidders who can make a registration then participate for auction
________________________________________

Inspection of Equipment/Items

Bidders are free to inspect all the equipment/items put up for sale at 1 days before auction, Inspection date is on Thursday, November 15, 2018 from 8:00 a.m. – 5:00p.m. at the auction @ Building name: 11th Floor. The Auctioneer does not warrant or guarantee the accuracy in the description of the equipment imprinted on the bidding card, catalogue list or as shown in the website:www.meyerthailand.com and www.jssr.co.th

________________________________________

Deposit terms & conditions

The bidders who have to deposit 10,000 THB at minimum.
To bid in the amount of 1 – 100,000 THB, (10 Times).________________________________________

Methods of Deposit Payment

1. Cash:
- Settlement of Payment at counter of the auction site @ Building name: 11th Floor, Meyer factory,Leam Chabang Industrial Estate,(Meyer Industries Limited)
on Friday November 16, 2018 (Auction day)
- Settlement of payment office hours at JSSR Headquarter (K.M.35), Accounting Department.
2. Telegraphic Transfer (T/T) to Account Name: JSSR AUCTION CO., LTD.


– เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินหรือแบบขอโอนเงินที่มีตราประทับของธนาคารกำกับไว้ พร้อมระบุชื่อผู้ประมูลมายังช่องทาง FAX: 02-704-9504 / Email: auctionsite@jssr.co.th / LINE:@jssrauction – ผู้โอนจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง
Prompt Pay หมายเลขผู้ประกอบการ: 0105546138784
หมายหตุ: * ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน
* สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ กม.35
* ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
* ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง
* ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลไม่เกิน 7 วัน
หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถูกยึดเงินประกัน และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขายประมูล
________________________________________

การรับคืนเงินมัดจำ

1.กรณีชนะการประมูล
เงินประกันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งสำหรับค่าสินค้าที่ประมูล ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น
2.กรณีไม่ชนะการประมูล
– กรณีวางเงินประกันเป็นเงินสดสามารถมารับเงินสดคืนได้ทันทีที่หน้าเคาน์เตอร์โรงงานMEYER แหลมฉบัง
– กรณีวางเงินประกันโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารบริษัทฯจะโอนเงินคืนในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (3วัน ทำการ)
ตามเลขที่บัญชีเดิม โดยผู้จัดประมูลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

________________________________________

กำหนดการ

1. วันตรวจสภาพสินค้า
- วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00-16:00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น โรงงานไมย์เออร์ นิคมแหลมฉบัง (บริษัท ไมย์เออร์ อินตรัสตรีส์ จำกัด)
กรุณามาตรวจสอบสภาพสินค้าด้วยตัวท่านเอง
2. วันประมูลสินค้า
- วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-16:00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น โรงงานไมย์เออร์ นิคมแหลมฉบัง (บริษัท ไมย์เออร์ อินตรัสตรีส์ จำกัด)

For a foreign register, security deposit can be paid in cash or by T/T. Oversea telegraphic transfers are to be made to Kasikorn Bank only.
3.Prompt Pay: 0105546138784 (For locally)
Remark
- There is no registration fees, however, depositors are responsible for their own T/T remittance fees.
- The bidders who can contact with JSSR Headquarter (K.M.35) in order to receive full set of payment receipt / tax invoice and other related documents.


________________________________________

Deposit Refund

1. Auction Winner
-Deposit use as part of payment of total invoice. Any leftover will be refund within 3 working days after auction event. Auction winner must pay full amount invoiced within 7 days after auction event.
2. No purchase
- Cash deposit can be collected at auction site on the same day
- T/T within 3 working days after auction event ended. (Not counting Sat-Sun) There will be on Wednesday, November 21, 2018 onwards. JSSR Auction responsible for bank fee

________________________________________

Tentative Schedule

1. Inspection day
- Thursday, 15 th November 2007 2061 at 10:00 a.m.-16:00 p.m.
At 11th Floor.Building, Meyer factory,Leam Chabang Industrial Estate,
Chon Buri province (Meyer Industries Limited)
Please check the product yourself
2. Auction day
- Friday, 16 th November 2007, 2018, 9:00 a.m.-16: 00 p.m.
At 11th Floor.Building, Meyer factory,Leam Chabang Industrial Estate,
Chon Buri province (Meyer Industries Limited)

ที่อยู่ :
อาคาร 11 ชั้น บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
38/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
ช่องทางติดต่อ
โทร: +669 9420 3013
Line@: @meyercookware
Adress :
At 11th Floor.Building, Meyer factory
38/9 Moo 5, Laemchabang Industrial Estate,
Thungsukhla, Siracha, Chonburi. 20230
Contact us:
Phone +669 9420 3013
Line@: @meyercookware
map thai-eng-01

ติดต่อ:


แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าประมูลสินค้า
(ผู้ลงทะเบียนจะได้ไหมายเลขเพื่อเข้าร่วมประมูลและอาหารว่างเพื่อรับรอง ณ สถานที่ประมูล)
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน


Contact us:


This is registration form to access for auction
(Registered who will get Bid No. for special guest particapation and also get meal set at counter inside auction yard.)
Please fill in the form as below